Kurt Jensen
Direktør i familiefirmaet.
Har ansvaret for produktion og
kvalitetskontrol.
Ordner regnskab og passer telefon.
Udlært murer.

Frank Jensen
Sørger for at produkterne bliver leveret til kunderne.

Kundekontakt og kundepleje er en del af ansvarsområdet.
Sammen med Kurt varetager Frank den daglige ledelse af firmaet.
Har været sergent ved Forsyningstropperne.

Frits Jensen
Sognepræst i Thy.

Medejer af firmaet siden 1987.
Giver en hånd med, hvor der er brug for
det, når han har fri fra præstegerningen.

Lidt om firmaets historie

Simested Cementstøberi blev grundlagt i 1927 af cementstøber Jens Andersen.
Efter Jens Andersens død overtog datteren og svigersønnen, Dorethe og Kaj Villy Jensen, firmaet i 1965. I 1987 omdannedes Simested Cementstøberi til et familieanpartsselskab. Simested Cementstøberi kunne således i 2017 fejre 90-års jubilæum. Kaj Villy Jensen nåede at være med til at markere firmaets 75-års jubilæum- Men 20. juni 2002 døde "cementstøberen" som han blev kaldt-. 26. juni blev Kaj Villy Jensen begravet på Simested kirkegård- ikke langt fra svigerfaderen, cementstøber Jens Andersen. Simested Cementstøberi videreføres af Dorethe og de tre sønner, som altså er 3. generation i firmaet: Kurt, Frank og Frits Jensen Det er vores mål at videreføre firmaet i Kaj Villy Jensens ånd: Med godt humør, udadvendthed og god kundebetjening.

Herunder kan du se en film produceret i 2007 i anledningen af firmaets jubilæum.
Filmen viser produktionsforløbet på Simested Cementstøberi.